Het Coronavirus

Uw verhuizing
Het Coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die de overheid daarvoor heeft ingesteld, hebben ingrijpende gevolgen voor mensen en voor de maatschappij. Wij kunnen het ons voorstellen dat u zich misschien afvraagt hoe het zit met uw verhuizing, want lang niet altijd heeft u een keuze. Niet zelden is de verhuizing onvermijdelijk en noodzakelijk. Hier komt bij dat mensen steeds minder een beroep kunnen doen op familie en vrienden om mee te helpen. Graag geven wij u duidelijkheid.

Verhuizen blijft doorgaan
Erkende Verhuizers voeren nog steeds verhuizingen uit en staan graag klaar om u te helpen, waar dat kan binnen de richtlijnen van het RIVM en de adviezen en regels van de overheid. Dus als u wilt verhuizen, kunt u een verhuisofferte aanvragen (ook om de eventuele drukte voor te zijn als deze maatregelenperiode voorbij is). Erkende Verhuizers helpen u vervolgens graag op weg naar een veilige, snelle en goede verhuizing.

Geplande verhuizingen
De inzet van uw Erkende Verhuizer is om uw verhuizing uit te voeren zoals met u is overeengekomen. Gezien de actuele situatie rond het Coronavirus zijn wel enkele aandachtspunten van belang, want de veiligheid staat voorop.

Hygiënerichtlijnen RIVM
In verband met het Coronavirus volgen wij, ter bescherming van klanten en medewerkers, de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Wij vragen u om deze richtlijnen ook te volgen:
1. Regelmatig handen wassen met water en zeep.
2. Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
3. Gebruik van papieren zakdoekjes.
4. Geen handen schudden (hoezeer wij ook respect voor u hebben als onze klant).
5. Minimaal 1,5 meter afstand houden tot andere mensen (hoezeer wij ook respect voor u hebben als onze klant.
6. Geen samenscholing van meer dan 2 mensen.
7. Zorg voor voldoende ventilatie.
Op de website van het rivm vindt u meer informatie over het coronavirus en de RIVM richtlijnen.

Nadere maatregelen
Op basis van van de RIVM richtlijnen heeft de transportsector een coronaprotocol opgesteld. De Organisatie voor Erkende Verhuizers, brancheorganisatie voor de Nederlandse verhuisbranche, heeft voor Erkende Verhuizers aanvullend een coronahandreiking opgesteld voor maatregelen in specifieke verhuissituaties. Daarnaast kunnen individuele Erkende Verhuizers aanvullende interne richtlijnen aanhouden.

Max. 2 personen en min. 1,5 m afstand houden
De overheid adviseert iedereen dringend om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren en niet meer dan 2 mensen binnen te ontvangen en niet meer dan 2 op één plaats buiten bij elkaar te hebben. Wij vragen u daarom om zo min mogelijk mensen uit uw huishouden op één locatie aanwezig te laten zijn op de verhuisdag en minimaal 1,5 meter afstand te bewaren (gezinnen en kinderen zijn hiervan uitgezonderd).

Inzet hulpmiddelen
Afhankelijk van uw situatie kan uw Erkende Verhuizer in gezamenlijk overleg met u besluiten tot de inzet van extra hulpmiddelen, die noodzakelijk zijn om binnen de regels uw verhuizing tijdig uit te voeren. Hieraan kunnen kosten zijn verbonden. Wij vertrouwen hierbij op uw begrip. Erkende Verhuizers hebben al het denkbare materieel ter beschikking om verhuizingen veilig en soepel te laten verlopen en bieden u graag een passende oplossing aan.

Aanwezigheid van zieke personen
Om een soepele verhuizing te kunnen waarborgen, verneemt uw Erkende Verhuizers graag uiterlijk vóór aanvang van de verhuizing van u of er tijdens de verhuizing mensen aanwezig zijn die ziek zijn (art. 8 tweede lid AVVV), in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten. Mailt u of belt u in dat geval uw Erkende Verhuizer. Als uw Erkende Verhuizer de verhuizing onder die omstandigheden wil uitvoeren, volgt deze de instructies van de lokale GGD en de Erkende Verhuizer helaas deze persoon vriendelijk moeten vragen om het pand te verlaten totdat de verhuizing gereed is. Ook zal het verhuisteam zich in dat geval uit voorzorg extra beschermen. Een en ander doet niet af aan het respect van uw Erkende Verhuizer voor u als klant of andere aanwezigen, maar hij moet de veiligheid vooropstellen.

Omgekeerd kunt u ervan verzekerd zijn dat Erkende Verhuizers zieke verhuismedewerkers of verhuismedewerkers met zieke huisgenoten, thuishouden. De gezondheid van klanten en medewerkers staat voor Erkende Verhuizers voorop.

Verhuizing uitstellen
Bij ziekte in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten kan in gezamenlijk overleg ook worden besloten om uw verhuizing uit te stellen. In dat geval zal de Erkende Verhuizer hierover nadere afspraken met u maken, zoals een nieuwe verhuisdatum en de eventuele vergoeding (art. 12 AVVV). Wij beseffen dat dit wellicht een probleem kan geven met goederen die verwijderd moeten worden van het laadadres. Erkende Verhuizers beschikken over prima opslagfaciliteiten om uw goederen droog en veilig op te slaan en bieden u graag een passende oplossing aan.

Verhuizing annuleren
Mocht u besluiten om de overeengekomen verhuizing te annuleren, dan bent u hiervoor een schadevergoeding verschuldigd op basis van de verhuisprijs naar het volgende percentage (art. 13 AVVV):
Meer dan 30 dagen voor de verhuizing: 15 procent
14-30 dagen voor de verhuizing: 50 procent
7-14 dagen voor de verhuizing: 75 procent
Minder dan 7 dagen voor de verhuizing: 100 procent

Drukte vóór zijn
Vanwege het dringende advies om thuis te blijven, zijn veel mensen thuis. Dit is goed om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen. Als de maatregelen straks worden verlicht of opgeheven, kan dat leiden tot een toestroom van mensen die tegelijk allerhande uitgestelde zaken alsnog willen regelen. Dit kan zorgen voor vertraging en wachttijd. U kunt dit vóór zijn door tijdig uw verhuisdatum alvast te laten vastleggen.


Volg de berichtgeving

Wij proberen deze pagina actueel te houden, maar de omstandigheden kunnen als gevolg van het Coronavirus snel wijzigen. Volgt u de berichtgeving op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl (die informatie is altijd actueel en leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina) of mail info@erkendeverhuizers.nl.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze uitzonderlijke tijden. De ervaren en zeer gemotiveerde verhuisteams van Erkende Verhuizers staan ook nu voor u klaar om voor u een perfecte verhuizing te verzorgen en om u maximaal te ontzorgen.