ERKENDE VERHUIZERS VERHUIZEN CO2 NEUTRAAL

“CO2 neutraal verhuizen: mensgericht en met impact, want Erkende Verhuizers willen sociaal resultaat”

Sinds 2010 verhuizen Erkende Verhuizers CO2 neutraal door de resterende uitstoot van hun binnenlandse inboedelverhuizingen te compenseren met Gold Standard CO2 projecten. Vanaf januari 2022  vindt CO2 compensatie plaats via projecten om mensen te helpen in Malawi en Mongolië, want Erkende Verhuizers willen sociaal resultaat.“Erkende Verhuizers doen sowieso hun best om de CO2 uitstoot zover mogelijk terug te dringen”, aldus bestuurder Joep Verkroost van de Organisatie voor Erkende Verhuizers.

Cookstoves

In de afgelopen jaren is het Cookstoves project in Rwanda gesteund, dat het koken op vervuilend vuur terugdringt, ontbossing voorkomt en de regionale economie stimuleert. Vanaf januari 2022 wordt dit project op advies van Groenbalans opgevolgd door twee nieuwe, Gold Standard CO2-compensatieprojecten: schoon en veilig water in Malawi en verbeterde isolatie en zuinige kachels in Mongolië.

CO2 neutraal verhuizen

CO2-compensatie is in feite de laatste schakel in de keten van inzicht, energiereductie en de overstap naar duurzame energie en wordt gebruikt om de laatst, ‘onvermijdbare’, CO2-uitstoot te neutraliseren. Op basis van een berekende ‘CO2 footprint’ voor een gemiddelde consumentenverhuizing is al het energieverbruik tijdens de verhuizing, zoals verbruikte fossiele brandstoffen en gebruikt verpakkingsmateriaal, omgerekend naar CO2 uitstoot. Erkende Verhuizers compenseren in samenwerking met Groenbalans op basis van de Gold Standard (in 2003 mede opgericht door het Wereld Natuur Fonds). Gold Standard-projecten geven geregistreerde certificaten (‘credits’) uit op basis van de productie van duurzame energie of op basis van de hoeveelheid gereduceerde CO2. Elke credit staat voor een geverifieerde afname van duizend kilo CO2 in de atmosfeer. Verhuizende consumenten kunnen zo nagaan in welke projecten wordt geïnvesteerd en dat de projecten onder controle staan, om te waarborgen dat hun geld correct wordt besteed. Consumenten nemen de CO2 compensatie af via het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers en betalen hiervoor sinds 2010 € 1 per verhuizing. Het doel is CO2 neutraal verhuizen.

Hulp aan Malawi

Het kleinschalige Gold Standard project in de regio’s Dowa en Kasunga is bedoeld om beschadigde waterpompen te repareren en nieuwe gaten te boren, zodat de lokale gemeenschap toegang krijgt tot veilig en schoon drinkwater. Waterpompen worden gebruikt om schoon water uit de ondergrond op te pompen. Er worden gaten tot 100 meter diep in de grond geboord en boorpijpen worden geïnstalleerd. Vervolgens wordt een handpomp geïnstalleerd, zodat het water met de hand kan worden opgepompt. Veel bestaande waterpompen in deze gebieden zijn in verval geraakt, omdat er geen onderhoud wordt gepleegd of omdat het onderhoud te duur is.

Erkende Verhuizers schoon drinkwater project Malawi
Erkende Verhuizers steunen het schoon drinkwater project in Malawi

 

Ontbossing

Zonder toegang tot waterpompen, gaan de gemeenschappen water koken uit minder schone bronnen. Dit kookproces wordt grotendeels uitgevoerd op open kooktoestellen die brandhout gebruiken, waardoor grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen en wordt bijgedragen aan de plaatselijke ontbossing. Door toegang te geven tot werkende boorgaten zal dit project voorkomen dat elk jaar bijna 200.000 ton CO2 in de atmosfeer terechtkomt.

Gezinnen

Naast van de voordelen voor het klimaat, besteden de gezinnen door het project ook minder tijd en geld aan het verkrijgen van brandhout. Ze worden minder ziek door het drinken van vuil water en de hoeveelheid luchtvervuiling binnenshuis zal afnemen, waardoor ze minder last zullen hebben van aandoeningen aan de luchtwegen.

Hulp aan Mongolië

Het Gold Standard-project is gevestigd in Ulaanbaatar, de koudste hoofdstad ter wereld, en omvat een toeleverings- en distributieketen voor efficiënte kachels en verwarming en isolatie voor woningen, zoals dekens. De winst van dit project is dat het de lokale productie ondersteunt, banen creëert en zowel de luchtvervuiling binnenshuis als de brandstofkosten vermindert. Belangrijk, want bij de armste huishoudens gaat 40 procent van het maandelijkse inkomen in de winter op aan verwarmingskosten. Ook het klimaat vaart er wel bij: het project vermindert jaarlijks de uitstoot met ongeveer 50.000 ton CO2-equivalent.

CO-2 neutraal verhuizen met Erkende Verhuizers, op basis van CO-2 compensatie in Mongolië
Erkende Verhuizers steunen het isolatie- en warmtewinproject in Mongolië.

 

Vijflaagse Ger

Koken met traditionele fornuizen in de Ger gebeurt vrij inefficiënt, want dit vraagt grote hoeveelheden steenkool. De rook die hierbij vrijkomt, is erg slecht voor de gezondheid. Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan vier miljoen mensen aan longziekten, meer dan aan aids, malaria en TBC bij elkaar. Veelal is de oorzaak hiervan het koken op open vuur en houtskool. Deze manier van koken is ongunstig voor het klimaat. De vijflaagse ger (‘deken’) vermindert de behoefte aan verwarmingsbrandstof met wel 60 procent, waardoor dat deel van het inkomen weer voor andere broodnodige zaken kan worden gebruikt. Het levert vrouwen ook tijdswinst op.

Erkende Verhuizers verhuizen CO2 neutraal

“Opgeteld een heleboel win-win situaties voor mens, milieu en klimaat. CO2 neutraal verhuizen is belangrijk. Ik denk dat we met deze initiatieven opnieuw laten zien dat we als Erkende Verhuizers verder kijken dan onze neus lang is, niet alleen denken aan onze eigen belangen, maar ook aandacht hebben voor mensen (dichtbij of) ver weg die, vergeleken met onze westerse welvaart, in een benarde situatie zitten en met onze steun en die van onze klanten enorm geholpen worden!’’

CO2 neutraal op basis van Gold Standard

Uit duurzame klimaatprojecten komen CO2-rechten voort: het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame energie is opgewekt en/of een bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig De hoogste kwaliteitsstandaard is Gold Standard, ondersteund door het Wereld Natuur Fonds (WWF) en waarvoor strenge eisen gelden:
• Bewijs dat het project CO2 uit de atmosfeer heeft verwijderd;
• Het project niet zou zijn uitgevoerd als het niet was gefinancierd via de markt voor CO2-rechten;
• Het project zorgt permanent voor emissiereducties of het verwijderen van emissies uit de atmosfeer;
• Een deskundige derde partij houdt consequent toezicht op het project om ervoor te zorgen dat de emissiereducties gedurende de hele levensduur van het project worden nageleefd;
• Er mogen geen negatieve neveneffecten op het milieu of de lokale bevolking van het project optreden;
• Elk project dient minimaal drie duurzame ontwikkelingsdoelen.

Bron: vakblad Verhuizen 2021-3

MEER NIEUWS