Wat te doen bij schade

Erkende Verhuizers zijn ervaren en goed opgeleide vakspecialisten. Schadevrij verhuizen is hun ambitie en krijgt alle aandacht, zowel in de verhuisvakopleidingen als in de dagelijkse praktijk. 88% van de Erkende Verhuizers heeft bij inboedelverhuizingen een schadepercentage van minder dan 3% (gemeten over een periode van 4 jaar). Maar verhuizen blijft altijd mensenwerk, schade kan optreden. Hieronder vindt u het stappenplan als u onverhoopt verhuisschade aan uw particuliere inboedel heeft.
 
  • Meld schade zo snel mogelijk bij uw Erkende Verhuizer (art. 15 AVVV), bij voorkeur schriftelijk of per e-mail (heeft u bewijs, zoals foto's, stuurt u dit dan mee). Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers, dat u bij het sluiten van de verhuisovereenkomst van uw Erkende Verhuizers heeft ontvangen, is uw verzekeringsbewijs. 
  • Op basis van de schademelding zal worden bepaald of de schadeafwikkeling plaatsvindt door een schade-expert om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen of dat schadeafwikkeling direct kan plaatsvinden.
  • De schade-expert rapporteert aan de verzekeraar, deze beslist. Keert de verzekeraar uit, dan vindt uitkering plaats aan de Erkende Verhuizer.
  • De Erkende Verhuizer keert de schade-uitkering vervolgens binnen een redelijke termijn uit aan u als consument.
  • Blijft de Erkende Verhuizer onverhoopt in gebreke met de schade-uitkering, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Verhuizen. Deze behandelt uw klacht op professionele en zorgvuldige wijze en brengt vervolgens een bindend advies uit. Bindend betekent dat zowel de Erkende Verhuizer als u verplicht bent het advies van de Geschillencommissie op te volgen en de uitspraak na te komen. 
  • De Organisatie voor Erkende Verhuizers staat garant voor nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie door de Erkende Verhuizer.
  • Lees ook de brochure AVVV/AVBV/AVHD 2015: artikel 15-18 van de Algemene voorwaarden voor Verhuizingen en de PV05 op pagina 9-11 (de polisvoorwaarden van het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers).