Algemene voorwaarden 

Heldere spelregels voor verhuizingen (AVVV), opslag (AVBV) en handymandiensten (AVHD) geven u inzicht in de rechten en plichten van u en van uw Erkende Verhuizer: de Algemene voorwaarden 2015. De voorwaarden zijn afgesproken met de Consumentenbond. 

(de termijn voor het aanhangig maken van geschillen bij de Geschillencommissie bedraagt 12 maanden op grond van de intussen ingevoerde Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten).