Maatschappelijke inzet

De Organisatie voor Erkende Verhuizers wil actief de belangen behartigen van de aangesloten bedrijven, hun medewerkers en klanten. De organisatie is zich ook bewust van haar verantwoordelijkheid voor de wereld om haar heen en geeft hier invulling aan, zowel ver weg als dichtbij, onder meer met:

CO-2 compensatie ten bate van kwetsbare mensen en van het milieu

Omdat we zowel u als de volgende generaties een zorgeloze verhuizing willen bezorgen, verhuist u met Erkende Verhuizers CO2-neutraal. Dit betekent dat we de CO2-uitstoot die tijdens uw inboedelverhuizing vrijkomt, zoveel mogelijk terugdringen. Wat overblijft compenseren we in een WNF Gold standard compensatieproject: een cookstove project in Malawi.

De Verhuisfamilie

In Nederland wonen heel veel mensen die én arm en eenzaam zijn en willen verhuizen. Waarom het criterium arm en eenzaam? Als iemand alleen arm is, maar wel beroep kan doen op vrienden en familie, dan wordt er uiteindelijk wel verhuisd. Is iemand eenzaam en niet onbemiddeld, dan kan natuurlijk een Erkende Verhuizer worden ingeschakeld. Maar als iemand zowel arm als eenzaam is, kunnen schrijnende situaties ontstaan. Zo iemand kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op De Verhuisfamilie: vrijwilligers en Erkende Verhuizers gaan dan schouder aan schouder voor de minvermogende met een verhuiswens aan de slag. Kijk voor meer informatie op www.verhuisfamilie.nl. Verder leest u op deze website voorbeelden van verhuizingen die door Erkende Verhuizers zijn uitgevoerd.

De Code verantwoordelijk marktgedrag 

Erkende Verhuizers zijn aangesloten bij de Code verantwoordelijk marktgedrag. Dit is een brede code waarbij ook de sectoren schoonmaak, beveiliging en contractcatering zijn aangesloten. De code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Erkende Verhuizers willen actief zijn met de code, omdat zij de overtuiging hebben dat deze kan bijdragen aan een gezond marktklimaat. Dit klimaat staat nu onder druk door toenemende prijsdruk, onbalans in prijs-kwaliteit en oneerlijke concurrentie door aanbieders die wettelijke regels overtreden; zaken die schadelijk zijn voor alle partijen in de branche. Erkende Verhuizers hebben de naleving van de code in hun branchekeurmerk verankerd. De Codekamer Verhuizen ziet toe op de code in de verhuisbranche.