Wat te doen bij geschil?

Erkende Verhuizers willen als vakspecialisten de beste kwaliteit leveren en streven naar hoge klanttevredenheid. De klanttevredenheid over Erkende Verhuizers wordt permanent en onafhankelijk gemeten door Klantenvertellen. Het klantwaarderingscijfer wordt dagelijks geactualiseerd en transparant weergegeven op deze site. Ben je als consument onverhoopt toch niet tevreden over jouw verhuizing en kom je er samen niet uit, dan vind je hieronder het stappenplan.

  • Controleer in het ledenregister Erkende Verhuizers of het verhuisbedrijf een Erkende Verhuizer is.
  • De getekende verhuisovereenkomst tussen jou en de Erkende Verhuizer is het vertrekpunt. Hierin staan de overeengekomen uit te voeren werkzaamheden beschreven, of wordt verwezen naar een offerte waarin deze staan beschreven en staat vermeld onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt uitgevoerd.
  • Ga met de Erkende Verhuizer het gesprek aan. Op het moment dat er een onvrede over de verhuisopdracht of opdrachtuitvoering ontstaat, is het in eerste instantie aan de consument (opdrachtgever) en de betreffende Erkende Verhuizer (opdrachtnemer) om dat samen op te lossen.
  • Blijf met elkaar in gesprek, op zoek naar een passende oplossing. In de praktijk blijkt dat goede communicatie de basis is om onvrede weg te nemen.
  • Krijg je geen reactie van jouw Erkende Verhuizer dan kun je dit voorleggen aan de Organisatie voor Erkende Verhuizers. De organisatie zal dan op korte termijn proberen contact tot stand te brengen tussen jou en de Erkende Verhuizer, zodat je samen met de Erkende Verhuizer alsnog op zoek kunt gaan naar een passende oplossing.
  • Kom je er met de Erkende Verhuizer uiteindelijk niet uit, dan heb je het recht om het geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Verhuizen. Deze behandelt jouw klacht op professionele en zorgvuldige wijze en brengt vervolgens een bindend advies uit. Bindend betekent dat zowel de Erkende Verhuizer als jij verplicht bent het advies van de Geschillencommissie op te volgen en de uitspraak na te komen.
  • De Organisatie voor Erkende Verhuizers staat garant voor nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie door de Erkende Verhuizer.