Erkende Verhuizer worden

Heeft u een goede kwaliteit verhuisbedrijf dat minimaal 2 jaar bestaat en zoekt u zichtbare erkenning van uw kwaliteit? Erkende Verhuizers is een ijzersterk branchekeurmerk dat uw kwaliteit krachtig uitdraagt. Om die kwaliteit te waarborgen hanteren wij een set objectieve kwaliteitseisen. Verderop deze pagina vindt u 10 redenen om Erkende Verhuizer te worden.

 

HOE WORDT U EEN ERKENDE VERHUIZER?

1. Kwaliteit staat voorop

Een Erkende Verhuizer voldoet aan de kwaliteitsstandaard van branchekeurmerk Erkende Verhuizers en wordt onafhankelijk getoetst op tal van eisen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze periodieke externe audit biedt u een goede kans om uw interne processen te toetsen om uw kwaliteit te waarborgen.

2. Voordelige verhuisopleiding

Voordelig een goede vakopleiding volgen bij de eigen opleider Verhuiscollege, met SOOB subsidie en bij de meeste opleidingen Code 95 uren voor de verplichte nascholing voor chauffeurs.

3. Naams bekendheid

Bijna 90% van de consumenten is bekend met keurmerk Erkende Verhuizers. De Organisatie voor Erkende Verhuizers investeert voortdurend in deze naamsbekendheid en om Erkende Verhuizers bij het grotere publiek onder de aandacht te brengen.

4. Voordelige offerteaanvragen

erkendeverhuizers.nl is de offertesite van de Erkende Verhuizers. Verhuizen.nl is het internetplatform van de Erkende Verhuizers, technisch klaar voor de toekomst. Deze leveren jaarlijks duizenden kwalitatief goede verhuisoffertes op en er nemen uitsluitend Erkende Verhuizers aan deel. Bovendien is het tarief veruit het voordeligste van alle verhuisoffertesites.

5. Algemene Voorwaarden

Duidelijke Algemene voorwaarden die met de Consumentenbond zijn afgesproken. Deze voorwaarden beschermen niet alleen uw klant, maar ook u als ondernemer. Ze bieden klant en ondernemer bovenal duidelijkheid en zekerheid.

6. Producten en diensten

Producten en diensten van uw vereniging, veelal gratis., zoals promotiemateriaal, een Branche RI&E, (thema)bijeenkomsten en workshops. Via onze ledensite blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Tegen een kleine vergoeding sluit u een abonnement af op vakblad Verhuizen. Zo blijft u actueel geïnformeerd.

7. Garanties voor uw klant

Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers biedt uw klant de garantie voor een zorgeloze verhuizing. Zijn inboedel is verzekerd tot €100.000 op basis van nieuwwaarde. De verhuis- en aanbetalingsgarantie bieden de zekerheid dat bij faillissement of surseance van betaling, de verhuizing alsnog door een Erkende Verhuizer wordt uitgevoerd.

8. Geschillen commissie

Via de Organisatie voor Erkende Verhuizers is iedere Erkende Verhuizer automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Verhuizen. Deze waarborgt onafhankelijk die uitkomst kan bieden bij een geschil met een consument. De organisatie staat bovendien garant voor de nakoming van het bindend advies dat hieruit voortvloeit.

9. (Inter)nationale vertegenwoordiging

Zowel in Den Haag als Brussel wordt u vertegenwoordigd. De Organisatie voor Erkende Verhuizers zit geregeld aan tafel met diverse instanties om mee te praten over onderwerpen die voor de verhuisbranche van belang zijn.

10. Persoonlijke meerwaarde

Erkenning betekent het zichtbaar maken van de kwalitet van uw dienstverlening, een kwaliteitsstempel op uw bedrijf. Erkende Verhuizer zijn kent vele voordelen. Naast al hierboven beschreven voordelen, heeft u als ondernemer ook uw eigen reden voor erkenning en om lid te worden van de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Laat ons weten wat dit is en hoe de Organisatie voor Erkende Verhuizers u hierbij wellicht kan helpen.