Privacybeleid

Via dit privacybeleid informeert De Organisatie voor Erkende Verhuizers u over de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. De Organisatie voor Erkende Verhuizers, Bredewater 26 in Zoetermeer, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Organisatie voor Erkende Verhuizers respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de AVG stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
De Organisatie voor Erkende Verhuizers verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen bij de aanvraag van informatie of verhuisoffertes of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres (bij een offerteaanvraag: tevens het oude en nieuwe adres) en overige contactgegevens, uw feedback over uitgevoerde verhuizingen en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
De Organisatie voor Erkende Verhuizers gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van feedback over verhuizingen;
 • verstrekking aan u van de juiste door u gevraagde informatie, waaronder verhuisoffertes van de bij ons aangesloten bedrijven die zijn aangevraagd via www.erkendeverhuizers.nl;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening en die van de bij ons aangesloten bedrijven kunnen verbeteren;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan op de Organisatie voor Erkende Verhuizers rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. De Organisatie voor Erkende Verhuizers zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan de Organisatie voor Erkende Verhuizers of indien de Organisatie voor Erkende Verhuizers daartoe wettelijk verplicht is.

Leden
Indien u lid bent van de Organisatie voor Erkende Verhuizers worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Hoe ver uw relatie gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Indien u actief deelneemt aan activiteiten van de Organisatie voor Erkende Verhuizers, bijvoorbeeld in besturen, commissies of werkgroepen, dan zullen wij u ook vaker benaderen met daaraan gerelateerde vragen, informatie of kennisuitwisseling. Daarnaast worden gegevens van lidbedrijven verwerkt als onderdeel van het lidmaatschap. Zo kunnen uw contactgegevens gedeeld worden met andere leden, en kunt u benaderd worden voor activiteiten en informatie over de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Als u iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om u het product te sturen en voor de financiële afhandeling. Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Als u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van de Organisatie voor Erkende Verhuizers (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over lidmaatschap van de Organisatie voor Erkende Verhuizers.

Indien uw organisatie lid is van de Organisatie voor Erkende Verhuizers, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap of op grond van de wet. Daarnaast heeft de Organisatie voor Erkende Verhuizers een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, het vakblad, een bestelling, bijwonen event, deelname aan een commissie, bestuur of anderszins), aanvullende informatie te sturen over de Organisatie voor Erkende Verhuizers zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Indien u medewerker bent van een lidbedrijf van de Organisatie voor Erkende Verhuizers, dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op mijnerkendeverhuizers.nl. U heeft dan tevens toegang tot het inhuurplatform. Opmijnerkendeverhuizers kunt uw persoonsgegevens invullen, bewerken en verwijderen. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker de Organisatie voor Erkende Verhuizers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing 

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk het Facebook Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor de Organisatie voor Erkende Verhuizers met betrekking tot internetgebruik.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk het Google Privacy Statement.

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

 • Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk het Google Privacy Statement.
 • Mocht u vragen hebben over websitetracking dan richt u die aan ons online marketing bureau Tree Online.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De Organisatie voor Erkende Verhuizers bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. De Organisatie voor Erkende Verhuizers mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot de Organisatie voor Erkende Verhuizers richten door een e-mail te sturen naar info@erkendeverhuizers.nl, onder vermelding van uw naam en adres. De Organisatie voor Erkende Verhuizers zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de Organisatie voor Erkende Verhuizers de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
De Organisatie voor Erkende Verhuizers kan dit privacybeleid wijzigen. We raden dan ook aan dit privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst geactualiseerd op 23 mei 2018.