Gebruikersovereenkomst

Hoewel het ontwikkelen van deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gebeurd, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. De Organisatie voor Erkende Verhuizers is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Organisatie voor Erkende Verhuizers dus geen controle heeft. De Organisatie voor Erkende Verhuizers draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze internetsite mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie voor Erkende Verhuizers.