MELDPUNT VERHUIZERS VAN START: EERLIJK, VEILIG EN GEZOND WERKEN

De woningmarkt is volop in beweging. Mensen die zich willen laten verhuizen hebben een ruime keuze uit verhuisbedrijven. Het aantal ondernemingen in deze sector groeit nog steeds. Een deel hiervan lijkt het niet zo nauw te nemen met de regels, bijvoorbeeld in het hebben van de juiste vergunningen en het naleven van de cao. Dat tast een gelijk speelveld aan. De verhuisbranche probeert dit te veranderen met het project ‘Zorgeloos verhuizen’.

Voor een gelijk speelveld

Met het project Zorgeloos verhuizen willen de Organisatie voor Erkende Verhuizers en de Codekamer Verhuizen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag de doorgeschoten marktwerking in de verhuisbranche aanpakken. Ze doen dat met onderzoek en een bewustwordingscampagne gericht op niet-aangesloten verhuisbedrijven en hun werknemers. Het doel is om gezond, veilig en eerlijk werken in de branche te bewerkstelligen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert het project, aangevuld met een bijdrage vanuit de sector. Transport en Logistiek Nederlandonderzoeksbureau PanteiaFNVCNV VakmensenStichting VNBInspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport doen mee aan het project.

Meldpunt Verhuizers

Verhuizers die vragen hebben over hun loon of arbeidsvoorwaarden, kunnen nu terecht bij het Meldpunt Verhuizers. De Stichting VNB is de uitvoerende organisatie van dit meldpunt. Er kunnen meldingen gedaan worden over o.a. onvoldoende loonbetaling, onveilige werkomstandigheden of het ontbreken van een NIWO-vergunning. Ook kunnen zzp-ers in de verhuisbranche bij het meldpunt terecht voor vragen over hun rechten.

Bekijk de campagne video

Ga naar het Meldpunt Verhuizers