Maatschappelijke inzet

De Organisatie voor Erkende Verhuizers wil actief de belangen behartigen van de aangesloten bedrijven, hun medewerkers en klanten. De organisatie is zich ook bewust van haar verantwoordelijkheid voor de wereld om haar heen en geeft hier invulling aan, zowel ver weg als dichtbij, onder meer met:
 

Cookstoves

In Ghana wordt nog veel gekookt op open vuur of op houtskoolpotten. Het hout of houtskool dat voor koken gebruikt wordt, leidt tot veel ontbossing en heeft verregaande consequenties voor ons klimaat. Tijdens het koken komt ongezonde rook vrij die weer wordt ingeademd. Het zoeken naar hout, het tijdverslindende koken en de gezondheidsproblemen gaan ten koste van andere bezigheden zoals onderwijs voor kinderen en betaalde arbeid voor volwassenen. Erkende Verhuizers compenseren collectief de CO2 uitstoot van elke binnenlandse inboedelverhuizing door ondersteuning van een project voor efficiente, hoogrendement, Cookstoves in Ghana via het WFN Gold Standard CO2-compensatiesysteem. Zo wordt ontbossing en luchtvervuiling tegengegaan en gezorgd voor een veilige en gezondere omgeving voor de lokale bevolking. Hier vindt u meer informatie.
 

De Verhuisfamilie

In Nederland wonen heel veel mensen die én arm en eenzaam zijn en willen verhuizen. Waarom het criterium arm en eenzaam? Als iemand alleen arm is, maar wel beroep kan doen op vrienden en familie, dan wordt er uiteindelijk wel verhuisd. Is iemand eenzaam en niet onbemiddeld, dan kan natuurlijk een Erkende Verhuizer worden ingeschakeld. Maar als iemand zowel arm als eenzaam is, kunnen schrijnende situaties ontstaan. Zo iemand kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op De Verhuisfamilie: vrijwilligers en Erkende Verhuizers gaan dan schouder aan schouder voor de minvermogende met een verhuiswens aan de slag. Kijk voor meer informatie op www.verhuisfamilie.nl. Lees hier over de verhuizingen die door Erkende Verhuizers zijn uitgevoerd.
 

De Code verantwoordelijk marktgedrag 

Erkende Verhuizers zijn aangesloten bij de Code verantwoordelijk marktgedrag. Dit is een brede code waarbij ook de sectoren schoonmaak, beveiliging en contractcatering zijn aangesloten. De code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Erkende Verhuizers willen actief zijn met de code, omdat zij de overtuiging hebben dat deze kan bijdragen aan een gezond marktklimaat. Dit klimaat staat nu onder druk door toenemende prijsdruk, onbalans in prijs-kwaliteit en oneerlijke concurrentie door aanbieders die wettelijke regels overtreden; zaken die schadelijk zijn voor alle partijen in de branche. Erkende Verhuizers hebben de naleving van de code in hun branchekeurmerk verankerd. De Codekamer Verhuizen ziet toe op de code in de verhuisbranche.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Verberg deze melding