ERKENDE VERHUIZERS REDDEN LEVENS

Erkende Verhuizers redden levens. Deze gecertificeerde verhuisbedrijven compenseren namelijk al jaren via Groenbalans hun uitstoot met CO2-credits van WNF Gold standaard projecten. In januari starten Erkende Verhuizers hun deelname aan een nieuw mensgericht project in Malawi: gericht op schone lucht en behoud van de natuur. Levensreddende steun.

“Ook het nieuwe project is een mensgericht project met impact, want Erkende Verhuizers willen sociaal resultaat”, aldus inboedelvoorzitter Joep Verkroost. “Onze klanten kunnen die link makkelijker leggen en ook Erkende Verhuizers voelen meer comfort bij dit type project. Erkende Verhuizers doen sowieso hun best om de emissie zover mogelijk terug te dringen, maar er blijft vrijwel altijd iets van CO2-uitstoot over.”

Malawi

Malawi is een zuidoostelijk Afrikaans land dat grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique en is één van de armste landen ter wereld. Veel inwoners moeten rondkomen van nog geen anderhalve dollar per dag. Daarnaast is bijna onmogelijk om niet op te merken hoe snel er elke dag bomen verdwijnen door houtsprokkel voor het aanmaken van vuur om te koken. Hierdoor verdwijnt natuur in de kachel en verliest het land elke dag een inwoner die bezwijkt aan de gevolgen van het inademen van de rook van de open vuren binnenshuis. Deze gezondheidsimpact blijkt nog groter dan die van malaria, tuberculose en HIV/AIDS samen.

Erkende Verhuizers redden levens in Malawi

Cook stoves

Om de ernstige gevolgen voor het klimaat, de armoede en de gezondheid tegen te gaan, investeert dit project in de lokale productie en het gratis uitdelen van de efficiënte cook stoves. Door het slimme ontwerp van de cook stove is er tot wel 50 procent minder brandstof nodig bij het koken en komt er veel minder rook vrij.

Levensreddend

Wereldwijd dragen vrouwen vaak de verantwoordelijkheid voor het gezin als het gaat om het bereiden van maaltijden en het verzamelen van hout om te koken. Zij zijn minimaal vier uur per dag alleen en te voet lange afstanden aan het lopen om te sprokkelen, waardoor zij ook veelvuldig het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld. Ze koken ook in keukens die slecht geventileerd zijn, waardoor ze worden blootgesteld aan de rook van het open vuur. Vervuilde rook die jaarlijks bijna vier miljoen mensen doodt en kanker, longontsteking, hart- en longziekten en blindheid veroorzaakt.

Erkende Verhuizers compenseren hun CO2 uitstoot in Malawi.

Kinderen

Naast dat de WHO heeft vastgesteld dat 40 procent van alle longontstekingen bij kinderen kan worden toegeschreven aan blootstelling aan binnenrook, is het koken op open vuur ook een gevaar voor kinderen. Zij kunnen zich branden waardoor ernstige brandwonden ontstaan.

Scholing

Door het brandhout efficiënter te gebruiken, wordt minder tijd besteed aan het verzamelen, waardoor de werkdruk op plattelandsgezinnen, vooral bij vrouwen en kinderen, afneemt en er tijd vrijkomt voor alternatieve economische activiteiten en scholing. Wat ook weer een positieve impact heeft op de emancipatie van vrouwen en meisjes in deze plattelandsgemeenschappen.

WNF Gold Standard

Uit dit duurzame klimaatproject komen CO2-rechten voort. Een recht is het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame energie is opgewekt en/of een bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig. De Gold Standard werd in 2003 opgericht door het Wereld Natuur Fonds (WWF) en wordt vandaag de dag vertrouwd en onderschreven door NGO’s, overheden en multinationals, waaronder agentschappen van de Verenigde Naties wereldwijd.

Bron: vakblad Verhuizen 2023-5

MEER NIEUWS