Voorwaarden voor klacht bij Codekamer Verhuizen

• een klacht moet betrekking hebben op marktgedrag binnen de verhuisbranche (code);
• een klacht dient eerst gericht te worden aan de organisatie waarover wordt geklaagd (klachten over contractuele geschillen worden niet in behandeling genomen);
• een klacht kan worden ingediend via info@erkendeverhuizers.nl;
• een klacht moet tijdig worden ingediend (in geval van een klacht over een aanbesteding: uiterlijk 10 dagen voor de sluitingsdatum).

De klachtprocedure van de Codekamer is geen juridische klachtenprocedure.